Animasjon | Animation

Animasjon | Animation

Animasjon er viktig i de fleste av våre utviklingsprosjekter. Vi animerer for spill, digitale leker og lærings-apper. I tillegg produserer vi korte informasjonsfilmer og motion graphics for våre kunder.

Animation is important in most of our development projects. We animate for games, digital toys and educational apps. In addition, we make short information animations and motion graphics for our clients.