Artwork

Vi har to illustratører og designere som begge mestrer et bredt spekter av stiler. De er i tillegg gode GUI- og UX-designere, siden det meste av det vi lager er digitalt.

We have two illustrators and designers who both master a wide range of styles. They are also good GUI and UX designers, as most of what we do is digital.

 

Pakning | Package

Illustrasjon | Ill ...

Spill | Game

Logo design

Spilldesign | Game ...

Logo design

Logo design

Karakterer | Chara ...

Identity design

Lærings-app | Edu ...

Illustrasjon | Ill ...

Lærings-app | Edu ...

Barnebok-app | Kid ...

Spilldesign | Game ...