Games & kids

ablemagic finnes på grunn av ideen om et spill. I dag gjør vi mange andre ting i tillegg, men spill opptar fortsatt en stor del av hjertet vårt – og hodene våre og tiden vår. Nå lager vi også spill på oppdrag for andre selskaper og organisasjoner.

Vi har laget flere barnebok-apper, lærings-apper og digitale leker. Noen ganger lager vi vanlige bøker også, gjerne i kombinasjon med digitale utgivelser.

ablemagic exists because of the idea for a game. Today we do many other things as well, but games are still an important part of who we are. And we make games also for other companies and organizations.

We have developed a number of digital children’s books, educational apps and digital toys. Some times we make print books as well, for instance in combination with digital products.

 

Lærings-app | Edu ...

Barnebok-app | Kid ...

Lærings-app | Edu ...

Barnebok-app | Kid ...

Nesen

Spill | Game

Spill | Game

Barnebok | Childre ...

Spill | Game