Litteraturfest

Litteraturfest

SKATTEJAKT | TREASURE HUNT |

Bibliotekets egen skattejakt ble arrangert under Barnas Litterturfest 22. oktober. Nok en gang var Klaus Sonstad skattejaktgeneral som sendte barn og voksne ut på jakt etter historiske skatter i byen – og belønnet dem med ekte (nesten) sølvmynter når de kom tilbake. Samme dag ble PLAYBOX med Tidsreise Trondheim installert på bibliotekets barneavdeling.

Kids Literature Fest on October 22 was location for our second historic treasure hunt. Klaus Sonstad was once again the treasure hunt general, sending kids out in the city to find historic treasures – and giving them a real (almost) silver coin as reward when they came back. On the same day, a PLAYBOX with Timetravel Trondheim was installed in the library’s kids department.

478

populært | popular