Team

ablemagic består av en sammensatt miks av mennesker. Med ulik bakgrunn, smak og ulike preferanser drives vi likevel av det samme – ønsket om å fortelle en god historie.

Our team consists of a varied mix of people. From different backgrounds, with different taste, preferences and different skills – we share the passion for storytelling.

Jan Erik Wold
Jan Erik Wold
CTO

Jan Erik er en teknologifreak med fokus på nye konsepter og innovasjon, samt systemdesign. Jan Erik er vår kontakt med morgendagens teknologi og utvikling. Han mener at teknologi er kun et virkemiddel som kan forsterke en opplevelse.

Jan Erik is a tech freak with focus on new concepts and innovation, as well as system design. Jan Erik is our main contact with tomorrow’s technology and development. He believes that technology is a tool to enhance the experience.

Nina Fjelnset
Nina Fjelnset
CEO

Nina har bakgrunn fra teateret og jobbet lenge i reklamebransjen som tekstforfatter og rådgiver før hun startet ablemagic. Hennes engasjement og kjernekunnskap er innenfor strategisk og konseptuell tenkning og utvikling av tekst for alle medier.

Nina has a background in theatre and she worked in advertising with concept- and idea development before discovering ’tisu on her notebook. Her core knowledge and passion lies in strategic and conceptual thinking and text development.

Ingrid Baadnes
Ingrid Baadnes
VISUELT ANSVARLIG | LEAD DESIGNER & ILLUSTRATOR

Ingrid jobbet både som frilanser og i byråer før hun begynte i ablemagic. Hun kan tilpasse seg det meste samtidig som hun har sin egen stil. Ingrid har ansvar for alt det visuelle i ablemagic og det er ikke lite!

Ingrid is an illustrator and a designer, she has worked as both a freelancer and as a designer at agenicies. The whole ’tisu universe was created by Ingrid. She is ablemagic’s lead 2D-artist.

Marte Rye Bårdsen
Marte Rye Bårdsen
REDAKTØR | EDITOR

Marte Rye Bårdsen jobber med alt som handler om tekst og alt som har litterære kvaliteter. Hun er i tillegg journalist og jobber mye med idéutvikling.

Marte works with everything text based and everything with literary qualities. She is also a journalist and works with concept and idea development. 

Rinsai Moontika
Rinsai Moontika
UTVIKLER | DEVELOPER

Rinsai er utdannet multimediateknolog og har erfaring med 3D. I ablemagic jobber hun mye på tvers, og aller mest med motion graphics, game design og utvikling.

Rinsai has an education in multimedia technology and experience from 3D. In the ablemagic team she covers many functions, but works mostly with motion graphics, game design and development.

Janne Magnussen
Janne Magnussen
ILLUSTRATØR & DESIGNER | ILLUSTRATOR & DESIGNER

Janne er en strukturert og effektiv illustratør med et stort spenn i uttrykket – hun kan tegne karikaturer, morsomme ikoner, følsomme akvareller og dramatiske scener.

Janne is a structured and efficient artist with a remarkable range of expression – she can draw caricatures, emotional aquarelles, cute icons and dramatic scenes.

Jonas Blåsås Lønnum
Jonas Blåsås Lønnum
UTVIKLER | DEVELOPER

Jonas er en strukturert utvikler med en god teknisk forståelse og interesse for det kreative. Han tenner på gode historier og brenner for kreativ utvikling.

Jonas is a well-structured developer with high technical skills and a creative interest. He is inspired by good stories and passionate about creative development.