Ny teknologi | New tech

Ny teknologi er fantastisk, men ikke mer fantastisk enn det produktet eller den opplevelsen teknologien brukes i. Vi mener at ny teknologi er et virkemiddel for å forbedre et produkt og skape bedre brukeropplevelser.

New technology is great, but only as great as the product or experience it creates. We believe that new technology is a means to enhance a product and create better user experiences.

Fuglegjenkjennings ...

Vær-app for pilot ...

PLAYBOX by ablemag ...