Animation

Animasjon | Animation
...

NORSK HELSENETT | NORWEGIAN HEALTH NETWORK| Vi laget en kort animasjonsfilm som presenterer Norsk Helsenetts videotjeneste gjennom konkrete eksempler. Filmen brukes på messe og ligger i tillegg på web. We made a short animation to present the video service of Norwegian Health Network through examples of use. The animation is used on conferences and on web.

Scribble animation
...

OM ULTRALYDTEKNOLOGI | ON ULTRASOUND TECHNOLOGY | Trondheimsregionen ba ulike lokale produksjonsselskaper om å lage hver sine kortfilmer for å presentere Trondheim som Norges teknologihovedstad. Vi i ablemagic valgte å lage en kort scribble-animasjonsfilm om Trondheims rolle i utviklingen av ultralydteknologi. Trondheimsregionen (The Trondheim Region) asked various local production companies to make short films that present Trondheim as the technology capital of Norway. We decided to make a short scribble animation about the central role Trondheim has played in the development of ultrasound technology.