New tech

Playbox
...

DIGITALE OPPLEVELSER | DIGITAL PLAY | I 2016 lanserte vi ablemagic PLAYBOX - med hjelp fra de flinke produktdesignerne i EGGS. Først på Kosmokids under Komsorama Internasjonale Filmfestival, så på IKEA Leangen gjennom hele sommeren – med unikt digitalt innhold til hvert sted. In 2016 we presented the first ablemagic PLAYBOX – with help from the excellent product designers in EGGS. First at Kosmokids during Kosmorama International Film Festival, later at IKEA Leangen during the summer months – with unique digital content for each location.

HemsWeather
...

VÆROVERVÅKNING FOR HELIKOPTERPILOTER | WEATHER SURVEILLANCE FOR HELICOPTER PILOTS | ablemagic fikk i oppdrag fra Norsk Luftambulanse å utvikle et system for værovervåkning. Hemsweather består av fotobokser som er plassert ut på sentrale lokasjoner over hele landet. I boksene er det standard speilreflekskamera som tar bilder i alle retninger hvert kvarter og rapporterer inn disse til en sentral database. De registrerte værkameradataene presenteres både på web og i en spesiallaget app. ablemagic was asked by Norsk Luftambulanse (Norwegian Air Ambulance) to develop a system for weather surveillance. Hemsweather consists of outdoor camera rigs placed on important locations all over Norway. These take pictures in all directions every 15 minutes and report these to a central server. The registered weather data is presented both on the web and in an app that we developed for helicopter pilots.

WhatBird
...

APP FOR GJENKJENNING AV FUGLESANG | BIRD SONG RECOGNITION APP | WhatBird er en app for smarttelefoner som skal hjelpe deg å kjenne igjen fuglesang. Du hører en sangfugl og tar opp lyden med telefonen. Hvis appen kjenner igjen sangen, stopper den opptaket og foreslår én eller flere fuglearter. Så kan du sammenligne ditt eget opptak med forslagene fra WhatBird – er det samme fugl? Hensikten er ikke å gi en fasit, men en indikasjon som hjelper deg med å finne ut hvilken fugl det kan være. WhatBird har mer enn 50 000 nedlastinger så langt! Appen er utviklet i samarbeid med NTNU og Miljødirektoratet. WhatBird is an app for smartphones that will help you recognize birds by their song. You record a singing bird with your phone. If the app recognizes the bird, the recording stops, and you get one or more suggestions to what species it may be. Then you compare your recording with the song of the suggested species. Do they match? The purpose is not to always give the correct answer, but an indication that may help you find out what kind of bird you have heard. WhatBird has more than 50 000 downloads so far! The app is developed in collaboration with the Norwegian University of Science and Technology and the Norwegian Environment Agency. www.whatbird.no