E.C. Dahls

E.C. Dahls

DESIGN FOR NYE E.C. DAHLS BRYGGERI | DESIGN FOR THE NEW E.C. DAHLS BREWERY |

Siden januar 2015 har vi jobbet sammen med Bodil Mostad Olsen med nye E.C. Dahls Bryggeri. Vi har utviklet konsept, historiefortelling, design og illustrasjoner. I tillegg har vi fasilitert workshops i Brooklyn, Trondheim og Oslo. Nå gleder vi oss over nyåpningen av bryggeriet i august 2016!

Since January 2015, we have been working with the new E.C. Dahls Brewery, in collaboration with Bodil Mostad Olsen. We have developed concepts, storytelling, design and illustrations. We have also fascilitated creative workshops in Brooklyn, Trondheim and Oslo. Now we are celebrating the re-opening of the brewery in August 2016!