HemsWeather

HemsWeather

VÆROVERVÅKNING FOR HELIKOPTERPILOTER | WEATHER SURVEILLANCE FOR HELICOPTER PILOTS |

ablemagic fikk i oppdrag fra Norsk Luftambulanse å utvikle et system for værovervåkning. Hemsweather består av fotobokser som er plassert ut på sentrale lokasjoner over hele landet. I boksene er det standard speilreflekskamera som tar bilder i alle retninger hvert kvarter og rapporterer inn disse til en sentral database. De registrerte værkameradataene presenteres både på web og i en spesiallaget app.

ablemagic was asked by Norsk Luftambulanse (Norwegian Air Ambulance) to develop a system for weather surveillance. Hemsweather consists of outdoor camera rigs placed on important locations all over Norway. These take pictures in all directions every 15 minutes and report these to a central server. The registered weather data is presented both on the web and in an app that we developed for helicopter pilots.