Scribble animation

Scribble animation

OM ULTRALYDTEKNOLOGI | ON ULTRASOUND TECHNOLOGY |

Trondheimsregionen ba ulike lokale produksjonsselskaper om å lage hver sine kortfilmer for å presentere Trondheim som Norges teknologihovedstad. Vi i ablemagic valgte å lage en kort scribble-animasjonsfilm om Trondheims rolle i utviklingen av ultralydteknologi.

Trondheimsregionen (The Trondheim Region) asked various local production companies to make short films that present Trondheim as the technology capital of Norway. We decided to make a short scribble animation about the central role Trondheim has played in the development of ultrasound technology.