Sukkerkok i Hodet | Children’s book

Sukkerkok i Hodet | Children’s book

OM MATENS BYGGEKLOSSER | ABOUT THE BUILDING BLOCKS IN FOOD |

Sukkerkok i hodet er en barnebok av lege og kostholdsekspert Berit Nordstrand. ablemagic har illustrert og designet boka, og har i tillegg bidratt i manusutviklingen.

Sukkerkok i hodet is a children’s book by medical and nutrition expert Berit Nordstrand. ablemagic have done all the illustrations and design, and have also contributed in development of story.