Tidsreise Trondheim | Time Travel Trondheim

  • Platform

    iOS, Android

  • Release

    2015

Tidsreise Trondheim | Time Travel Trondheim

TRONDHEIMSHISTORIE FOR BARN | LOCAL HISTORY FOR KIDS |

Denne digitale historieboka er en spennende reise gjennom Trondheims tusenårige historie. Ved hjelp av en interaktiv tidslinje kan du bevege deg fram og tilbake gjennom århundrene, og få kartet til å vokse og byen til å utvikle seg. Appen inneholder også en skattejakt med GPS-lokasjon, hvor du må bevege deg ut i den faktiske byen for å samle virtuelle gullmynter. Norsk og engelsk tekst og tale.

This digital history book is an exciting travel through Trondheim’s 1000 year old history. By means of an interactive time line you can travel through the centuries, and make the city develop before your eyes. The app contains also a treasure hunt with GPS-location where you have to move through the actual city to collect virtual gold coins. Text and voices are in both Norwegian and English.