WhatBird

  • Platform

    iOS and Android

  • Release

    2016

WhatBird

APP FOR GJENKJENNING AV FUGLESANG | BIRD SONG RECOGNITION APP |

WhatBird er en app for smarttelefoner som skal hjelpe deg å kjenne igjen fuglesang. Du hører en sangfugl og tar opp lyden med telefonen. Hvis appen kjenner igjen sangen, stopper den opptaket og foreslår én eller flere fuglearter. Så kan du sammenligne ditt eget opptak med forslagene fra WhatBird – er det samme fugl? Hensikten er ikke å gi en fasit, men en indikasjon som hjelper deg med å finne ut hvilken fugl det kan være.

WhatBird har mer enn 50 000 nedlastinger så langt! Appen er utviklet i samarbeid med NTNU og Miljødirektoratet.

WhatBird is an app for smartphones that will help you recognize birds by their song. You record a singing bird with your phone. If the app recognizes the bird, the recording stops, and you get one or more suggestions to what species it may be. Then you compare your recording with the song of the suggested species. Do they match? The purpose is not to always give the correct answer, but an indication that may help you find out what kind of bird you have heard.

WhatBird has more than 50 000 downloads so far! The app is developed in collaboration with the Norwegian University of Science and Technology and the Norwegian Environment Agency.

www.whatbird.no