Vår historie | Our story

ablemagic eksisterer på grunn av en historie og trangen til å fortelle den. I 2007 satt Nina Fjelnset og kjedet seg på et seminar. I notatboken sin skriblet hun ned ideen som senere ble til historieuniverset ’tisu. Etter kort tid hadde hun sagt opp jobben og fått med seg Ingrid, som tegnet den første ’tisubabyen – en karakter i et spill. I takt med tiden, endringer i markedet og menneskene som jobber i selskapet har vi vokst og forandret oss. I dag jobber vi med ulike plattformer, målgrupper og teknologier, men målet vårt er alltid å skape unike historieopplevelser.

ablemagic exists because of a story – and the urge to tell it. In 2007, Nina Fjelnset was bored at a seminar. In her notebook she scribbled down the idea that later became the story universe ’tisu. After just a few months, she had borrowed money, quit her job and made contact with Ingrid, who drew the first ’tisubaby – a character in a game. With time, market changes and the people working in the company we have grown and developed. Today we work with different platforms, target groups and technologies, but our goal is always to create unique story experiences.

 

Vår filosofi | Our philosophy

HISTORIEN ER ALLTID VIKTIGST | STORY FIRST
Å skape historier er det vi gjør og det vi tror på. Er det ingen historie – så lager vi en. | Creating stories is what we do and what we believe in. If there is no story, we will create one.
RELEVANS | RELEVANCE IS EVERYTHING
Er det ikke relevant så er det ikke relevant. | If it is not relevant, it is not relevant.
STAY ON TARGET
Det er morsomt med avstikkere, men vær på vakt – ikke begynn med noe nytt om du ikke trenger det – og ikke før du er ferdig med forrige begynnelse. | It might be fun to stroll. But beware of The New Beginning’s Itch.
RAR ER BRA – LEKEN ER ENDA BEDRE | QUIRKY IS GOOD – PLAYFUL IS EVEN BETTER
Vi omfavner galskap og generell rarhet. | We embrace goofyness and general oddness.
VÆR MODIG | BE BOLD
Modige valg. Modige mennesker. Modige løsninger og ideer – men mest av alt; modige ambisjoner. Norge er koselig, men lite. | Bold choices. Bold people. Bold solutions and ideas. But most of all – bold ambitions. Norway is nice but small.